Mast 1
Mast 2
Mast 3
Mast 4
Mast 5
Mast 6
Mast 7

scowl

Jun 27, 2014 -- 5:00am
pūtē:
Ua pūtē maila ʻo Pāpā iaʻu i koʻu hoʻi lohi ʻana mai i ka hale.
Daddy scowled at me when I came home late.

World Wide Web

Jun 26, 2014 -- 5:00am

pūnaewele puni honua:

Pehea ka nui hola o kou noho ʻana ma ka pūnaewele puni honua?

How many hours do you stay on the world wide web?

FACEBOOK