Mast 1
Mast 2
Mast 3
Mast 4
Mast 5
Mast 6
Mast 7

flashlight

Aug 07, 2014 -- 8:10am

kukui paʻa lima

Principal

Aug 07, 2014 -- 8:03am

Poʻokumu

ʻO wai ka inoa o ke Poʻokumu ma ke kula?

What is the name of the Principal at school?

FACEBOOK